Zomer 2022: Jongeren bewuster van gebruik alcohol & drugs

Wat een heerlijk zonnige zomervakantie was het! Iedereen genoot van allerlei activiteiten. Ook jongeren trokken er massaal samen op uit: op vakantie, naar een strand, festival of de kermis. Hoe gingen zij om met de NIX18 boodschap in deze zomerperiode? Op een laagdrempelige manier kennis delen en een goed gesprek voeren om inzichten te krijgen, was het doel van de zomercampagne van ‘In Control of Alcohol & Drugs’. Inzicht in de belevingswereld van de jongeren, want zo ontstaat er een preventiebeleid op maat voor de jeugd in onze regio’s.

Juist nu
Tijden veranderen, we weten nu zoveel meer over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik. De nuchtere leus “Dat deden we vroeger ook!” gaat helaas niet meer op. Naast de negatieve gezondheidseffecten, invloed op het gedrag in bijvoorbeeld het verkeer en in het uitgaansleven, bestaat ook de kans op verslaving. Zeker als je nog jonger bent en je lichaam dit niet gewend is. Hoe zorg je dat jongeren een leuke zomer hebben en toch hun grenzen goed weten te bewaken? En hoe ga je het gesprek aan over keuzes en groepsdruk? Door deze gesprekken vergroten we het bewustzijn en delen we kennis over alcohol en drugs aan de jongeren.

Interessante gesprekken

Drie dagen waren preventiedeskundigen op pad in de drie regio’s: Alkmaar, De Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Langs stranden, parken en zelfs aanwezig op een introductieweek bij Hogeschool Inholland. Met een set speelkaarten en een leuke quiz met kennisvragen ontstond er een open gesprek en werd er geïnformeerd over het gebruik van alcohol en drugs. Mede door het mooie weer spraken de preventiedeskundigen totaal ongeveer 150 jongeren. Interessante conclusies waren:

  • Veel jongeren waren de zomerperiode echt bewust bezig met alcohol en bleken steeds meer te kiezen voor de alcoholvrije alternatieven (ook vanwege de warmte). Het groeiende aanbod van 0.0% drank helpt ook.
  • Veel agenda’s zijn overvol met allerlei activiteiten op dit moment. Daarom kozen velen er bewust voor om overdag niet te drinken. Pas in de avond.
  • Daarbij gaven velen ook aan dat hun gebruik na de corona pandemie ook wel anders is geworden. Door verveling in die periode grepen sommigen naar meer middelen tijdens deze periode en zijn zij hier nu juist weer bewuster mee bezig.
  • Ook zijn jongeren goed op de hoogte van risicobeperkende tips; zoals een drankje afwisselen met een glas water of frisje, een hoeveelheid glazen per uur afspreken met jezelf en van te voren goed eten.
  • Tijdens de introductieweek werd er door de studenten veel gedronken. Daar gaven de meeste studenten ook aan dat zij op een gemiddelde avond ongeveer tien drankjes nuttigden. De meesten vonden dit zelf ook veel, maar waren nog niet gemotiveerd om dit te veranderen. Bijvoorbeeld groepsdruk speelt ook een grote rol.
  • Drugs werden onder de eerstejaars studenten op een enkele student na niet gebruikt. Daar viel ook op dat degene die (bijvoorbeeld xtc) gebruikten op een festival, verrassend goed op de hoogte zijn van risicobeperkende maatregelen, zoals niet vaker dan een keer per drie maanden gebruiken.

Kortom, een mooi praktijkresultaat voor deze zomercampagne. Te mooi? De campagne is altijd sterk afhankelijk van een momentopname en het weer. Het kan zijn dat dit beeld op een andere dag weer anders is. Daarbij bereiken we ook lang niet alle jongeren, maar toch is er inmiddels al op verschillende manieren aan duizenden jongeren informatie gegeven over het beperken van risico’s tijdens gebruik van alcohol of drugs.

Feiten en cijfers

De NIX18 boodschap is voor velen duidelijk. Een aantal jongeren onder de 18 gaf echter wel aan te drinken tijdens hun vakantie met vrienden (die ouder waren). Goed om te kijken of de praktijk ook aansluit bij recentelijke onderzoeken en intoxicatierapporten. Hierover onder meer het volgende:

Vanuit het intoxicatierapport dat sinds 2018 trends monitort, zien we dat de lange termijn trend van aantal intoxicaties per maand bij jongeren van 12-15-jaar een gelijke trend laat zien. Bij de 16-17-jarigen is dit een licht dalende trend. Als we kijken naar de zomerperiodes (sinds 2018) zien we in de maanden mei t/m juli van dit jaar dat de cijfers zich weer lijken te stabiliseren naar trends zoals voor het coronatijdperk.

Uit de Kindermonitor 2021 (regionale cijfers – kinderen van 0 t/m 11 jaar) blijkt dat het percentage ouders dat het acceptabel vindt dat een kind onder de 18 een slokje alcohol drinkt is gestegen. Het percentage ouders dat het acceptabel vindt dat een kind onder de 18 een glas alcohol drinkt is gedaald.

  • Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (regionale cijfers – 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs) blijkt dat het percentage jeugd waarbij ouders alcohol onder 18 jaar verbieden tussen 2019 en 2021 is gedaald. Dit zou kunnen betekenen dat ouders toleranter zijn geworden. Het percentage drinkende jongeren met ouders die dit alcoholgebruik goedkeuren of er niets van zeggen is gelijk gebleven tussen 2019 en 2021. Dit ondersteunt deze uitspraak weer niet.

Voorlichting vergroot bewustzijn en kennis

Het is dus nodig om voorlichting te geven en kennis over de gevolgen van alcohol & drugs te blijven delen. Zo heeft neuroloog Erik Scherder zich de afgelopen periode ingezet om de gevolgen van alcohol gebruik uit te leggen. Vanuit zijn vakgebied weet hij veel over de gevolgen hiervan op de jonge hersenen. Hij deelde zijn kennis in korte video’s. Ook geven we informatie rondom dit thema aan ouders via onder andere www.helderopvoeden.nl en verschillende gratis webinars. Voor data, zie www.incontrolofalcoholendrugs.nl.

Aankondiging webinar: In gesprek met mijn kind over alcohol & drugs

In dit online webinar krijg je, als ouder/verzorger, bruikbare tips over alcohol & drugs, zoals wat de trends zijn en hoe je het gesprek met jouw kind kunt aangaan. Twee preventiedeskundigen verzorgen dit samen met acteurs, zodat er laagdrempelige en waardevolle gesprekken ontstaan. Zo krijgen ouders / opvoeders met kinderen op het voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs inzicht in de belevingswereld van hun kind. Volg dit gratis webinar op donderdag 29 september van 19.30 tot 21.00 uur door je direct online aan te melden.