Training voor medewerkers van supermarkten

Adequaat handelen rondom leeftijdscontrole m.b.t. verkoop van alcoholhoudende dranken leidt tot:
• Reductie van alcoholverkoop aan jongeren 18-
* Voorkomen van risicovolle of vervelende incidenten bij leeftijdscontrole en/of weigeren van alcoholhoudende dranken bij 18- ers

Iedereen die deze training heeft gevolgd is in staat om leeftijd in te schatten en te controleren, identiteitsbewijs te beoordelen op echtheid, het gesprek aan te gaan over de leeftijd, van de koper en de regelgeving daaromtrent en om verkoop te weigeren bij 18-ers.

Een interactieve en uitdagende training waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende didactische werkvormen, zoals rollenspel, quiz, signaleringslijsten en beeldmaterialen. Er is volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen. De training wordt op maat aangeboden en afgestemd op de beginsituatie van de deelnemers, hun kennisniveau, persoonlijke wensen en behoeften welke gerelateerd zijn aan de praktijk van de beroepsuitoefening.

Doel

Om alcoholhoudende dranken te verkopen, dient de medewerker een leeftijdscontrole te verrichten, alvorens tot verkoop over te gaan.
Vaak is er handelsverlegenheid bij ( jonge-) supermarktmedewerkers om de controle uit te voeren. Medewerkers worden getraind om overeenkomstig de in de Alcoholawet vastgelegde regels ten aanzien van leeftijdscontrole en drankverstrekking te kunnen uitvoeren.

Supermarktmedewerkers:

  • Kennen de effecten en risico’s van alcohol
  • Kennen de Alcoholwet
  • Weten hoe een adequate houding aan te nemen bij onwelkom aankoopgedrag
  • Weten een adequate houding aan te nemen bij het omgaan met riskant alcoholgebruik
  • Weten hoe ze jongeren aan kunnen spreken
  • Zijn in staat om agressief gedrag te voorkomen en te de-escaleren
  • Herkennen een valse ID en weten hoe hiermee om te gaan

Kosten: €360 (2,5 uur met min. 6 tot max. 20 deelnemers)

Bestellen

Deze interventie is onderdeel van onze regionale interventiemenukaart en er kan dus een aanvraag worden ingediend voor vergoeding vanuit budget ‘In Control of Alcohol & Drugs’.

Deze voorwaarden zijn van toepassing:

  • Jullie organisatie is gevestigd in regio Alkmaar, regio Noordkop of regio Westfriesland.
  • Pas na screening zal toekenning van jullie aanvraag plaatsvinden. Het is namelijk een vereiste om binnen jullie regio nog budget beschikbaar te hebben. Gemeenten stemmen dit regionaal af om een gelijke verdeling te houden. Vaak kunnen kleine bedragen (€250) snel gehonoreerd worden.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Training voor medewerkers van supermarkten” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *