Over 'In Control of Alcohol & Drugs'

Ontstaan in 2013 door samenwerking van de 16 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Jeugd, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGZ Noord-Holland Noord.

Doel

organogram in control alcohol en drugsHet alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen. Zij doen dat met het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’. Ook wil het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ bijdragen aan het beschermen van de individuele (psychische en fysieke) gezondheid, het vergroten van sociale en maatschappelijke veiligheid en het terugdringen van nodeloze maatschappelijke schade en kosten door alcohol- en drugsgebruik.

Het blijkt dat  integraal samenwerken op het gebied van handhaving, preventie en communicatie vruchten afwerpt. Het alcoholgebruik onder jongeren is gedaald en de startleeftijd waarop zij beginnen te drinken is verhoogd. Toch drinken jongeren nog steeds te vroeg, te vaak en te veel. Dat heeft schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling en gezondheid. En hoewel ook het drugsgebruik onder jongeren is gedaald, blijft het een punt van zorg. Dat vraagt om een goede afstemming tussen de ambtenaren en bestuurders; lokaal, (sub)regionaal en bovenregionaal. 

Taken

Wij hebben 4 taken in onze opdracht vanuit de gemeenten. Wij richten ons op:
  1. Onderzoek & Advies
  2. Interventies & Voorlichting
  3. Campagnes & Communicatie
  4. Regionale en bestuurlijke afstemming

Gezondheid

Voorlichting en advies aan jongeren, ouders en professionals die met jongeren werken over de gevolgen van alcohol en drugs zijn een essentieel onderdeel. Allerlei activiteiten en interventies worden op o.a. scholen, sportverenigingen en binnen de gemeenten uitgevoerd. De interventiekaart is hierbij een praktisch hulpmiddel om een geschikte activiteit te kiezen en in te zetten.

Sociale Veiligheid

Daarnaast is een onmisbaar onderdeel van de aanpak het stellen en handhaven van regels. De maatschappij moet het signaal gaan afgeven dat te veel alcohol drinken niet normaal is en zeer ongewenst. Jongeren onder de 18 mogen niet drinken en wie wel alcohol aan hen verkoopt of geeft is strafbaar.

Communicatie

Om het alcohol- en drugsgebruik terug te dringen wordt ook via sociale media, campagnes en andere uitingen ingezet op de bewustwording onder jongeren, ouders en alcoholverstrekkers van de risico’s en gevolgen van alcohol en drugsgebruik als pijler voor gedragsverandering.