Over 'In Control of Alcohol & Drugs'

Het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ van GGD Hollands Noorden heeft als doel om middelengebruik bij jongeren in Noord-Holland Noord te voorkomen en te verminderen. Zij gaan voor de best mogelijke preventieaanpak. Het programma pleit voor een integrale aanpak bij drugspreventie voor jongeren. Dit betekent dat het programma zich richt op de juiste activiteiten en zorgt voor kennis bij de jongeren zelf én de omgeving om de jongeren heen. Een goede en veilige school- en sportomgeving en ouders met kennis over dit onderwerp. 

Het programma biedt handelingsperspectief, trainingen en kan snel schakelen met haar professionele (zorg)partners, zoals Brijder, jongerenwerk, gemeenten, onderwijsinstellingen, jeugdverpleegkundigen en sportadviseurs. Samen gaan we proactief in gesprek met scholen, sportverenigingen en gemeenten om te helpen bij gezond beleid dat werkt. En we geven verschillende webinars om kennis te delen. Door in te zetten op goede preventie, voorkomen en verminderen we het gebruik van drugs, zodat jongeren zelf weer ‘In Control’ zijn en de juiste keuzes snel (en onderbewust) maken.

Doelstelling

We bereiken ons doel door:

  • Samen te werken met de partners in de regio, waarbij het programma fungeert als aanjager, adviseur en verbinder
  • Een gezonde fysieke en sociale omgeving te bieden met voorlichting en educatie. Daarbij signaleren we adequaat en biedt een goede wet- en regelgeving hulp
  • De naleving op de leeftijdsgrens voor alcohol blijven controleren en verkooppunten handvatten geven om dit omhoog te brengen
  • Op alle middelbare scholen in te zetten op een effectieve middelenpreventie vanuit de visie van de Helder Op School aanpak
  • Alternatieven te bieden aan jongeren om zich te vermaken zonder middelen, en zicht te houden op hun activiteiten

We volgen hierbij zoveel mogelijk de (inter)nationale richtlijnen op dit gebied, en zorgen ervoor dat we up-to-date blijven van de nieuwste interventies, ontwikkelingen en onderzoeken. Op onze website vind je dan ook altijd een betrouwbaar aanbod.

 

Voor wie? 

Het programma richt zich op professionals die werken met en voor jongeren. Dit zijn bijvoorbeeld ambtenaren bij gemeenten, onderwijspersoneel, jongerenwerkers of plekken waar jongeren komen in hun vrije tijd. Vanuit ons programma proberen we te adviseren welke aanpak op welke plek het beste zou werken. Want middelenpreventie is best een vak apart. Het is belangrijk dat er wordt gekeken naar de doelgroep en de juiste partners, informatie en activiteiten samen komen. Daarom geven we graag advies op maat, denken we mee in uw situatie en passen we onze uitvoering aan op wat er nodig is.

Taken

Vanuit de GGD Hollands Noorden wordt dit programma gecoördineerd om activiteiten in te zetten tot een effectieve, duurzame en structurele aanpak voor middelenpreventie. Hierbij werkt de GGD samen met de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord, en met regionale partners. 

Het programma heeft 3 hoofdtaken:

Onderzoek & analyse

Denk hierbij van het onderzoek naar het naleven van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop, aan de jeugd- en jongerenmonitor, het delen van recent wetenschappelijk onderzoek en aan het evalueren van het programma, de interventies en onze communicatie middelen. Aan de hand van deze taak monitoren we de voortgang van het programma en onze inzet, maar kunnen we ook bijsturen zodat we steeds op de meest recente effectieve manier middelenpreventie kunnen uitvoeren.

Advies

We adviseren bovenregionaal (denk aan bestuurders in de Comissie Zorg&Veiligheid) om samen te werken en in te zetten op bestuurlijk niveau. Daarnaast kijken we subregionaal welke problemen er spelen en wat er plaatselijk wenselijk is om in te kunnen zetten. Bij lokale advisering kun je denken aan advisering aan scholen en vrijetijdsplekken om jongeren en hun omgeving te bereiken.

Interventies

Onze interventies bestaan uit het volgende:
  • Activiteiten die gericht zijn op jongeren, hun sociale omgeving, het schoolklimaat (zie interventiekaart)
  • Voorlichting en informatie delen: nieuwsbrief, webinar, voorlichtingsavonden
  • Campagnes: landelijk en lokale campagnes

Wij werken samen met