Een gamechanger om de naleving van de Alcoholwet te stimuleren: De introductie van ‘KidvanNIX’

Een oud concept in een nieuw jasje. De traditionele aanpak van leeftijdscontrole verandert naar een interactief en stimulerend trotsmoment. Een nieuwe fase qua naleving van de Alcoholwet door de introductie van ‘KidvanNIX’. Het daagt alcoholverkopers uit om hun oplettendheid en kennis te gebruiken. Wie spot de ‘KidvanNIX’? Ontmasker de slimme jongeren, die op een undercovermissie zijn, voordat ze zich bekend maken. Dan ben jij, als verkoper, de guru die staat voor grenzen en wijsheid! Door deze aanpak – ontwikkelt door Bureau Nuchter – krijgen verkopers een interactieve leerervaring én natuurlijk complimenten en een beloning voor het vragen naar een ID bij jonge kopers. Positief belonen dus!

Nieuw concept focust op belonen

De alcoholverkopers, staan voor de uitdaging om deze slimme jongeren, de zogenaamde KidsvanNIX, te herkennen en op correcte wijze naar ID te vragen bij hun poging alcohol te kopen.

Na een aankooppoging kan het twee kanten op gaan.

  1. De verkoper handelt op de juiste manier en krijgt direct een leuke beloning voor het vragen naar de ID. Naast vermelding in de Wall of Fame maken zijn ook kans op mooie prijzen, zoals:
    – een optreden van een fanfare- of brassband
    – een mobiele alcoholvrije cocktailbar
    – vrijkaarten om te bowlen, karten of naar de bios te gaan
  2. Maar helaas….ontdekt de verkoper de KidvanNIX niet, dan dingt hij niet mee naar de prijzen. Natuurlijk krijgt de alcoholverkoper wel na het bezoek meer tips & inspiratie over hoe zij als verkooppunt hier beter in kunnen worden. NIX18 uitdragen is namelijk de norm!

Wall of Fame

Deze toppers hebben de KidvanNIX al gespot en vroegen om ID. Goed gedaan! Nu duimen voor die prijzen….. De uitslag maken we op vrijdag 12 juli bekend!

Noodzaak van nalevingsonderzoek

De naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverstrekking blijft aandacht vragen. Het bewustzijn van de risico’s van alcohol en het terugdringen van de verkoop aan minderjarigen vraagt om een langetermijnaanpak. Een blijvende gedragsverandering vraagt nu eenmaal een langere adem. Tijdens eerdere onderzoeken in 2015, 2017 en 2019 was de naleving respectievelijk 31%, 44% en 55%. De 37,6% voor 2022 toont aan dat er duidelijk ruimte is voor verbetering.

Dit concept is ontworpen om de alertheid te verhogen én om het belang van de naleving van de Alcoholwet te benadrukken. We weten allemaal dat alcohol drinken niet gezond is en als je hier vroeg mee start, dit ook de kans op verslaving verhoogd. Ook is dit moment gelijk een ondersteunende en leerzame ervaring voor het verkopend personeel.

Het doel: een veiligere en verantwoordelijkere verkoopomgeving te creëren voor iedereen.

Een innovatieve aanpak met impact

Met 750 geplande bezoeken in mei en juni, verspreid over de 16 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord, zet de KidvanNIX actie zich in voor een significante verbetering van de nalevingsnormen.

Deze actie belooft een spannende tijd te worden voor alcoholverkopers in Noord-Holland. Dit varieert van kantines bij sportverenigingen tot dat kleine café op de hoek.

Alle 750 plekken zijn ‘hotspots’ en krijgen dus veel jonge bezoekers. Het innovatieve karakter en de positieve aanpak van de KidvanNIX zetten Noord-Holland Noord op de kaart als een voorloper in de aanpak van leeftijdsverificatie bij alcoholverkoop.